Welcome to Internationella Engelska Skolan Helsingborg

A bilingual school with grades 4-9, in a safe, calm environment where teachers can teach and student learn.

From the Principal

From the Principal

Spring Ahead

Dear students and guardians,
The spring term is well underway now and both students and staff have been busy becoming expert learners and teachers.We are fast approaching the end of our Academic Year.
So I wish you strength, tenacity and the ability to finish strongly, regardless of how you have started. 
We believe in you!

School Blog

National tests /Nationella proven

Nationella prov

Under v.47-v.49 genomförde vi de muntliga nationella proven här på skolan i årskurs 6.

De muntliga nationella proven är viktiga för att se till att bedömningsnivån är i paritet med resten av vår bedömning under året. Provet genomfördes i grupper av 2-4 elever där fokus så klart ligger på de muntliga förmågorna i respektive ämne. Detta är förmågor som att kunna beskriva, förklara och resonera genom att jämföra eller relatera till andra begrepp.

We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.