School Blog

OPEN HOUSE / ÖPPET HUS

Open House Wednesday 28th November

We would like to extend a warm welcome to our Open House at IES Helsingborg. Come and meet the staff team, students and take a tour of our School.

The Open House will take place between 17:00 - 19:00 for Grades 4 -7. The purpose of the Open House is for students and guardians to visit our school and gain an insight into how we work at IES. It is available for students in our queue to assist them in their choice of school for the Autumn term 2019.

Our students, teachers and School Management await your visit, and look forward to informing you of how we work on a daily basis.

 

 

Öppet Hus Onsdagen den 28:e November

Varmt välkommen att besöka Internationella Engelska Skolan i Helsingborg och träffa oss som arbetar här samt ta del av vår verksamhet!
Informationsmötet är klockan 17-19 för dig som söker plats för ditt barn i årskurs 4-7 till hösten 2019 och som står i vår kö för att stärka era skolval.

Lärare, elever och skolledningen kommer att vara på plats för att berätta om hur vi arbetar. 

Ni är varmt välkomna!

Ready for our second Fall term!

Happy to see all the children refreshed and back to school after the summerbreak.

We hope it will be a great year!

New rules for joining the queue

Nya köregler från 1 januari 2018

Internationella Engelska skolan har sedan en tid tillbaka uppmärksammat problem i sin interna kö. Köerna till vissa av våra skolor är idag så långa att barn som föds sent på året riskerar att inte ha någon chans till en plats i skolan även om de ställer sig i kö redan den första levnadsdagen.

Internationella Engelska skolan ser det som ett problem ur rättvisesynpunkt att barn missgynnas genom det faktum att de föds sent på året.

För att komma till rätta med detta problem inför därför Internationella Engelska skolan en begränsning gällande möjligheten att ställa sig i kö till våra skolor.

Från och med den 1 januari 2018 är det inte längre möjligt att ställa ett barn i kö till våra skolor under det kalenderår då barnet föds. I klartext innebär detta att barn som föds under 2018 inte kan ställa sig i kö till IES förrän under 2019. Kön för barn födda 2018 öppnar den 1 februari 2019.

För vidare information kring dessa nya regler hänvisas till respektive skola som hanterar sin egen kö.

New admission policy from January 1 2018

Internationella Engelska skolan has noticed an issue which has begun to affect our internal queuing system. The queues to our schools can be so long that a child born late in the year has no chance of receiving a place even if its parents register in the queue on the day the child is born.

Internationella Engelska skolan recognizes that this causes a problem from an equality perspective, as children born late in the year don´t have the same chance of obtaining a place in one of our schools.

In order to address this, Internationella Engelska skolan has decided to change the method of registering in the queue.

From January 1, 2018 it will no longer be possible to register in the queue the same calendar year that a child is born. This means that children born 2018 will not be able to register in the queue until 2019. The queue will be open from February 1, 2019 for children born during 2018.

For further information regarding these new rules, please contact the specific school you hope to register for.

 

Important dates for Guardians/Students Schoolyear 18/19

 

Week 33


Week 39

Friday 28th September
Inserviceday/Studiedag
The kids do not attend school
No Junior Club

Week 44

29th Oct - 2nd November
Autumn Break/Höstlov

Week 51

 21st of December
Christmas Break

Spring term 2019 Week 2

Tues 8 January
School start

Week 6
Wedn 6th February
Half in service day/Studiedag

The kids finish school 12.00
Junior Club is open

Week 8

18-22 February
Springbreak

Week 15

Tues 9th April
Half in-service day/Studiedag

Week 16 & 17

15-22 April
Easter Break / Påsklov

Week 23

5th June

End of term/Skolavslutning


 

 

Pages