School Blog

New rules for joining the queue

New rules for joining the queue

Nya köregler från 1 januari 2018

Internationella Engelska skolan har sedan en tid tillbaka uppmärksammat problem i sin interna kö. Köerna till vissa av våra skolor är idag så långa att barn som föds sent på året riskerar att inte ha någon chans till en plats i skolan även om de ställer sig i kö redan den första levnadsdagen.

Internationella Engelska skolan ser det som ett problem ur rättvisesynpunkt att barn missgynnas genom det faktum att de föds sent på året.

För att komma till rätta med detta problem inför därför Internationella Engelska skolan en begränsning gällande möjligheten att ställa sig i kö till våra skolor.

Från och med den 1 januari 2018 är det inte längre möjligt att ställa ett barn i kö till våra skolor under det kalenderår då barnet föds. I klartext innebär detta att barn som föds under 2018 inte kan ställa sig i kö till IES förrän under 2019. Kön för barn födda 2018 öppnar den 1 februari 2019.

För vidare information kring dessa nya regler hänvisas till respektive skola som hanterar sin egen kö.

New admission policy from January 1 2018

Internationella Engelska skolan has noticed an issue which has begun to affect our internal queuing system. The queues to our schools can be so long that a child born late in the year has no chance of receiving a place even if its parents register in the queue on the day the child is born.

Internationella Engelska skolan recognizes that this causes a problem from an equality perspective, as children born late in the year don´t have the same chance of obtaining a place in one of our schools.

In order to address this, Internationella Engelska skolan has decided to change the method of registering in the queue.

From January 1, 2018 it will no longer be possible to register in the queue the same calendar year that a child is born. This means that children born 2018 will not be able to register in the queue until 2019. The queue will be open from February 1, 2019 for children born during 2018.

For further information regarding these new rules, please contact the specific school you hope to register for.

 

Important dates for Guardians/Students Schoolyear 18/19

Important dates for Guardians/Students Schoolyear 18/19

Week 52-1

Thurs 21st Dec-Mon 8th Jan  
Christmas Break/ Jullov

Week 2

Mon 8th & Tues 9th Jan
Student-Parent-Teacher Meeting/ Utvecklingssamtal
No school for students

Week 6

Tues 6th Feb

Y6 National Test in Swedish/ Åk6 NP i svenska

Weds 7th Feb
Half-day Inservice Day / ½ studiedag
Students attend school 8:15-12:00
Junior Club is open

Week 6

Thurs 8th Feb
Y6 National Test in Swedish/ Åk6 NP i svenska

Week 8

Mon 19th-Fri 23rd Feb
Spring Break/ Sportlov

Week 9

Mon 26th Feb
Half-day Inservice Day / ½ studiedag
Students attend school 8:15-12:00
Junior Club is open

Week 13

Mon 26th -Fri 30th March
Easter break/ Påsklov

Week 14

Mon 2nd April
Easter Monday/ Annandag påsk. No school or Junior Club

Week 15

Tues 10th April
Y6 National Test in Maths/ Åk6 NP i matte

Weds 11th April
Half-day Inservice Day/ ½ studiedag
Students attend school 8:15-12:00
Junior Club is open

Thurs 12th April
Y6 National Test in Maths/ Åk6 NP i matte

Week 18

Mon 30th April-Tues 1st May
Holiday + 1st May
No school or Junior Club

2nd May & 4th May
Y6 National Test in English/ Åk6 NP i engelska

Week 19

Mon 7th May
Half-day Inservice Day / ½ studiedag
Students attend school 8:15-12:00
Junior Club is open

Week 19

Thurs 10th & Fri 11th May
Ascension Day + Holiday
No school or Junior Club

Week 23

Tues 5th June

Full day Inservice Day
Hel studiedag
Students do not attend school
Junior Club is open

Week 23

Weds 6th June
Sweden’s National day
No school or Junior Club

Week 24

Weds 13th June
End of term ceremony/ Skolavslutning
Students attend school 9:00am -10:30am

Week 33

Tues 14th August
Schoolstart

Week 39

Friday 28th September
Inserviceday/Studiedag
The kids do not attend school
No Junior Club

Week 44

29th Oct - 2nd November
Autumn Break/Höstlov

Week 51

 21st of December
Christmas Break

Spring term 2019 Week 2

Tues 8 January
School start

Week 6
Wedn 6th February
Half in service day/Studiedag

The kids finish school 12.00
Junior Club is open

Week 8

18-22 February
Springbreak

Week 15

Tues 9th April
Half in-service day/Studiedag

Week 16 & 17

15-22 April
Easter Break / Påsklov

Week 23

5th June

End of term/Skolavslutning

heart
 

 

Our First Workshop 22/4-2017

Our First Workshop 22/4-2017

Our Workshop

As the schoolstart approaches we thought we could gather all the parents and students who has accepted the challenge and said "YES!" to start at our school in August. The purpose was to give you an insight into how learning takes place and what a school day at IES could look like. We were very pleased to see you all participate and can't wait for the start in the Autumn!

A full autidorium

The Principal Joakim Andersson holding his speach

The Assistant Principal, Rachel Kjellman greeting everybody

The grand entrance

A lecture for the Students

Thank you once again!

Pages