Important dates for Guardians/Students Schoolyear 18/19

Important dates for Guardians/Students Schoolyear 18/19

Våren/Spring 2018   

V.2    8-9/1    Utvecklingssamtal/ Parents-Student-Teacher meeting

V.6    6/2    Nationella prov/ National test

åk/grade 6, Svenska/Swedish

7/2    ½ Studiedag/ In-service day.

Eleverna går i skolan/Students attend school 08.15-12.00

8/2    Nationella prov/ National test

åk/grade 6, Svenska/Swedish

V.8    19-23/2    Sportlov/Spring break

V.9    26/2    ½ Studiedag/ In-service day.

Eleverna går i skolan/Students attend school 08.15-12.00

    V.13    26-29/3    Påsklov/Easter break

v.15    10/4     Nationella prov/ National test

åk/grade 6, Matematik/Math

    11/4    ½ Studiedag/ In-service day.

Eleverna går i skolan/Students attend school 08.15-12.00

    12/4    Nationella prov/ National test

åk/grade 6, Matematik/Math

    V.18    30/4    Lovdag/ Break day

    2/5    Nationella prov/ National test

åk/grade 6, Engelska/English

    4/5    Nationella prov/ National test

åk/grade 6, Engelska/English

V.19    6/5    ½ Studiedag/ In-service day.

Eleverna går i skolan/Students attend school 08.15-12.00

V.23    5/6    ½ Studiedag/ In-service day.

Eleverna går i skolan/Students attend school 08.15-12.00

    V.24    13/6    Skolavslutning/ End of term ceremony

 Eleverna går i skolan/Students attend school 09.00-10.30

Hösten/Autumn 2018

V.33
14/8-17/8 Uppstartsvecka. Välkomstsamtal/Utvecklingssamtal/Intro Parents-Student-Teacher meeting
22/8-24/8 SkolFotografering / Schoolphotography

V.44
29/10–2/11 Höstlov/Autum break

V.51
21/12 Julavslutning.

Eleverna går i skolan mellan/ Students attend school 09.00-12.0

Våren/Spring 2019

V.2
7-8/1 Utvecklingssamtal/ Parents-Student-Teacher meeting

V.8
18-22/2 Sportlov/Spring break

V.16
15-18/4 Påsklov/Easter break