School opening in Helsingborg: August 21st !

Dear Guardians and Students,

The first day of school is Monday, 21st August. All our students in grades 4-7 will start at 9:50am ready for our Grand Opening Ceremony, which begins at 10:00am.

Students will gather in their Mentor Classes outside the Main School Entrance ready for the start. Mr Andersson, the Principal will welcome you all to IES Helsingborg and the founder of Internationella Engelska Skolan, Mrs Barbara Bergström will attend to officially open the school. The Ceremony will take approximately one hour.

Following the Opening Ceremony, students will follow their Mentors into the school and spend the remaining time getting to know their Mentors and classmates as well as having a celebratory "fika". The day ends at 12:00pm.

We welcome students, parents, friends and family to join us outside in the schoolyard for this special occasion. Please dress for the weather!

Kära föräldrar och Elever.

Första skoldagen kommer att vara Måndag den 21 Augusti. Alla våra studenter : Åk 4-7 kommer att starta 09.50, redo innan den stora invigningen startar 10.00

Eleverna kommer att samlas I deras mentor klasser utanför den stora huvudentrén. Mr Andersson, vår rektor kommer att välkomna er alla och grundaren av Internationella Engelska Skolan, Mrs Barbara Bergström kommer att närvara för att officiellt öppna skolan. Invigningen kommer att ta ungefär en timme.

Efter invigningen, kommer eleverna att följa sina mentorklasser in i skolan och spendera tiden att lära känna deras nya mentorer och klasskamrater, det kommer att bjudas på fika. Dagen avslutas 12.00

Vi välkomnar studenter, föräldrar vänner och familjer att delta med oss utanför skolbyggnaden för denna speciella dagen. Var god klä er efter vädret!