Spring Ahead

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Dear students and guardians,
The spring term is well underway now and both students and staff have been busy becoming expert learners and teachers.We are fast approaching the end of our Academic Year.
So I wish you strength, tenacity and the ability to finish strongly, regardless of how you have started. 
We believe in you!
yesyes

Kära elever och vårdnadshavare,
Vårterminen är i full gång nu och både studenter och personal har fullt upp med att bli det bästa elever och lärare som de kan bliVi närmar oss slutet av vårt akademiska år. Så jag önskar er styrka, envishet och förmåga att slutföra starkt, oavsett hur du har börjat.
Vi tror på dig!
yesyes