IES Ombudsman

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor.

Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.

Sådana anmälningar tas emot av vår head of pastoral, Mr Jeremy Elder via e-mejl jeremy.elder@engelska.se eller per brev med adress:

Mr Jeremy Elder,

Internationella Engelska Skolan,

Huvudkontoret,

Nytorpsvägen 5B,

183 71 Täby.

 

Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.